Propuneri buget 2016

Începând cu data de 27.02.2017, la avizierul PRIMĂRIEI COMUNEI VĂDENI este afișat PROPUNERI BUGET 2016, pentru aprobarea bugetului inițial consolidate de venituri și cheltuieli al Comunei Vădeni pe anul 2017