Informații economice

Fiind în imediata apropiere a municipiului Brăila, comuna Vădeni dispune de multiple posibilități de dezvoltare economică și de o ofertă naturală deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii ca funcțiune economică de bază, cu un profil complex, dominat de producția de cereale, plante tehnice și creșterea animalelor.

Prin potențialul productiv mare al solurilor și resurselor heliotermice bogate ale climatului local, în arealul comunei Vădeni se întâlnesc condiții naturale favorabile pentru dezvoltarea agriculturii. Funcțiunea agricolă se materializează în producțiile de origine vegetală și animală rezultate din cultivarea și creșterea acestora, în depozitele private pentru produse agricole, cât și în rețelele de desfacere a acestora. Suprafața agricolă a comunei este formată din 10.605 teren arabil, 382,69 ha pășuni, 31 ha vii, 15 ha livezi, 7 ha fânețe și 251 ha teren neproductiv.

Creșterea animalelor

O preocupare cu tradiție în viața locuitorilor comunei Vădeni este creşterea animalelor. În perioada 2011 – 2013 efectivul de animale înregistrat pe raza comunei a fost următorul:

Efectivul de porcine a scăzut dramatic în anul 2013, ajungând la 129 de capete înregistrându-se scăderi de 78.354 de suine față de anul 2012. Acest fapt s-a datorat închiderii fermei zootehnice „Complexul de Porci Brăila” S.A. din satul Baldovinești, care se ocupa cu creșterea și comercializarea porcinelor. Aceeași situație s-a înregistrat și la efectivul de păsări care a scăzut simțitor în anul 2013 ajungând la 5500 capete, de la 79.100 cât înregistra în anul 2012. Acest lucru s-a datorat desființării societății Agrimon care se ocupa cu creșterea și comercializarea păsărilor.

Legumicultura

Cultura legumelor a constituit una dintre primele activități practice ale omului. Datorită valorii alimentare ridicate, legumele însoțesc din ce în ce mai mult în hrana omului alte produse ca: pâinea, carnea, brânzeturile etc., contribuind la o mai bună asimilare a acestora. Valoarea și importanța consumului de legume se apreciază nu numai strict din punct de vedere nutritiv și mai cu seamă după efectul favorabil asupra organismului uman.

Plecând de la aceste premise și la nivelul comunei Vădeni populația acordă un interes deosebit culturilor de legume atât pentru consumul propriu, cât și pentru comercializare. Dintre culturile specifice comunei sunt cele de roșii, fasole și mazăre. În perioada 2011 – 2013 media suprafeței cultivate cu legume a fost de 39 ha, astfel:

Pomicultura

În perioada 2011 – 2013 media suprafeței cultivate cu meri a fost de 7,42 ha. Restul pomilor fructiferi au fost cultivați în gospodăriile localnicilor pentru consum propriu.

Turismul

Comuna Vădeni beneficiază de spații de cazare pentru turiștii care tranzitează localitatea la Motelul „Hanul cu flori” care pune la dispoziția turiștilor un număr de 13 camere cu un total de 26 locuri disponibile și Popasul „Baldo” care face parte din Complexul Baldo din satul Baldovinești. Popasul „Baldo” beneficiază de un restaurant elegant care oferă turiștilor un meniu bogat și diversificat din bucătăria tradițională românească, cât și din cea internațională.