Cultura și învățământ

Pe raza comunei Vădeni se găsesc următoarele unități de învățământ:

  • Școala Gimnazială din satul Baldovinești;
  • Școala Gimnazială din satul Vădeni;
  • Grădinița cu program normal Vădeni;
  • Grădinița cu program normal Baldovinești;
  • Grădinița cu program normal Pietroiu.

Școala Gimnazială Vădeni și Școala Gimnazială Baldovinești dispun de săli de curs dotate cu mobilier nou, laborator de informatică cu conexiune la internet, calculatoare, xerox și materiale didactice . La instituțiile de învățământ din comuna Vădeni sunt înregistrați 320 elevi și 135 preșcolari nefiind înregistrate cazuri de abandon școlar. În aceste instituții își desfășoară activitatea un număr de 27 cadre didactice, dintre acestea 23 sunt titulare. Un număr de 22 cadre didactice sunt navetiste.

Transportul copiilor către unitățile de învățământ se face cu ajutorul a două microbuze, unul din dotarea școlii, iar celălalt al unei firme de transport persoane cu care este încheiat un contract de prestări servicii.

Școala Gimnazială Vădeni și Școala Gimnazială Baldovinești dispun și de Bibliotecă Școlară, ambele având un fond de carte de 10.800 volume.

În anul 2008 cu prilejul împlinirii a 170 ani de învățământ în satul Vădeni s-a ridicat un moment amplasat în curtea Școlii Gimnaziale Vădeni.

Comuna Vădeni dispune de două Cămine Culturale, unul în satul Vădeni și unul în satul Baldovinești, în cadrul cărora se desfășoară diverse activități culturale, serbări școlare și spectacole, toate aceste momente speciale fiind îmbogățite cu dansuri și momente tradiționale românești.

Cunoașterea obiceiurilor și a tradițiilor populare are o importanță deosebită, datorită conținutului de idei și de sentimente, a faptelor care oglindesc trecutul bogat și plin de speranțe al poporului român.

Căminul Cultural Baldovinești dispune de toate utilitățile tehnico-edilitare, în timp ce Căminul Cultural Vădeni se află în curs de reabilitare. În comună se află și o Bibliotecă Comunală dotată cu 4 calculatoare, imprimantă, videoproiector și a cărui fond arhivistic se ridică la aproximativ 2.500 volume.

Biblioteca Comunală este o instituție publică de cultură, al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații, alte documente specifice și baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere.

Biblioteca Comunală este parteneră în cadrul programului Biblionet cu acces la internet și are un proiect de parteneriat cu Grădinița Vădeni intitulat „Cartea – prietena mea”.

În satul Baldovinești se află Casa Memorială „Moș Dumitru”, încadrată în categoria muzeu comunal. Aici a copilărit Panait Istrati, la bunica Nedelea, sub îndrumarea celor doi unchi ai săi – Moș Dumitru și Moș Anghel. Dumitru și Anghel erau frații mamei lui Panait Istrati – Joița Istrati, care lucra la Brăila ca spălătoreasă.

În Baldovinești, Dumitru rămăsese să îngrijească de bunica lui Panait Istrati, celălalt unchi al său, Anghel, mai scăpătat, își făcuse în sat cârciuma „La Moș Anghel”, pe drumul dintre Brăila și Galați. Casa memorială de la Baldovinești reproduce fidel casa lui Moș Dumitru, cel mai sărac dintre cei doi frați, o casă țărănească de la începutul sec. XX.

În interiorul casei sunt prezentate piese de mobilier, scoarțe, război de țesut, vârtelniță, ladă de zestre, scaune, fotografii și cărți. În această casă obișnuia să vină în copilărie scriitorul Panait Istrati. Mama scriitorului era de loc din satul Baldovinești.

În comună se află două monumente:

  • Monumentul Eroilor în satul Vădeni
  • Monumentul Deportaților în satul Baldovinești.

Monumentul a fost ridicat la 18 iunie 2020 în curtea bisericii din satul Baldovinești în memoria celor câteva sute de deportați politic din anul 1951.