Angajații primăriei

COMPONENTA PRIMĂRIEI
Primar Coman Stanca
Viceprimar Cenca Petrică
Secretar Mustata Lenuța
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Inspector superior Ghelase Ștefana
Inspector principal David Adela Mirela
COMPARTIMENT ASISTENTĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Inspector superior Zaharia Mirela
COMPARTIMENT REGISTUL AGRICOL
Inspector principal Culea Dida
Inspector asistent Grabus Daniela Liliana
Inspector asistent Stoica Irina Viorica
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Inspector asistent Oprea Iulia
COMPARTIMENT URBANISM
Inspector superior Munteanu Viorica Tatiana
Referent Superior Mazilu Mihaela
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Referent superior Enache Ioana
Referent superior Mocanu Lucica
Inspector superior Rusu Narcisa
   
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Șef serviciu Dan Liviu Budur
Paznic Petrea Stanica
Paznic Barbacaru Iulian
Paznic Enache Neculai
Paznic Radu Gheorghe
COMPARTIMENT DESERVIRE
Guard Tudorica Marioara
Șofer Dache Adrian
Șofer Burca Vasile