Angajații primăriei

COMPONENTA PRIMĂRIEI
Primar Coman Stanca
Viceprimar Burducea Ștefan
Secretar Mustata Lenuța
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Inspector superior Ghelase Ștefana
Inspector principal Popovici Sorin
Inspector asistent David Adela Mirela
COMPARTIMENT ASISTENTĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Inspector principal Zaharia Mirela
COMPARTIMENT REGISTUL AGRICOL
Inspector principal Culea Dida
Inspector asistent Grabus Daniela Liliana
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Inspector debutant Oprea Iulia
COMPARTIMENT URBANISM
Inspector superior Munteanu Viorica Tatiana
Inspector superior Mazilu Mihaela
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Referent superior Enache Ioana
Referent superior Mocanu Lucica
Inspector asistent Rusu Narcisa
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Șef serviciu Dan Liviu Budur
Paznic Petrea Stanica
Paznic Barbacaru Iulian
Paznic Enache Neculai
Paznic Radu Gheorghe
COMPARTIMENT DESERVIRE
Guard Tudorica Marioara
Șofer Dache Adrian
Șofer Burca Vasile
COMPARTIMENT CULTURĂ
Bibliotecar Stoica Irina Viorica