REZULTATUL PROBEI SCRISE

candidatilor inscrisi pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, cornpartirnentul financiar-contabil

NUMELE SI PRENUMELE  CANDIDATULUI Punctaj obtinut la PROBA SCRISA Rezultat obtinut la PROBA SCRISA
ALBU CRISTIAN 10,50 RESPINS
BALANICA  ROXANA-LACRAMIOARA ABSENT RESPINS
CHIPAILA   IULIANA  MARIANA 56,50 ADMIS
CHIRCIU ONITA-DELIA 67,33 ADMIS
POPA  RAMONA 29,00 RESPINS
POPOVICI  SORIN 81,33 ADMIS
VINTILA  MIHAI 15,50 RESPINS

Candidatii nemultumiti pot face contestatie In termen de cel mult 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatului probei scrise la locul desfiisurarii concursului.

TERMEN DEPUNERE CONTESTATII:  07.01.2019,  ora 15.00,

Conform prevederilor  art. 63 si art. J 56 alin. (2) si (4) din H. G. nr. 61112008.

Sustinerea   INTERVIULUI:   pe data   de 09.01.2019 la ora  14.00

REZULTATELE VOR FI AFISATE LA SEDIUL  PRlMARIEI  COMUNEI VADENI, JUDEJUL BRAILA

in data de 04.01.2019,  ora 15.00,  conform art.59 alin.(2) si  art.60  alin.(2) din  H.G.   nr.61112008,

si  publicate  pe pagina  de internet  oficiala a unitatii  administrativ-teritoriale  :  www.vadeni.ro