Rezultatul

Privind Soluționarea contestațiiilor formulate față de rezultatul PROBEI SCRISE susținută în data de 04.01.2019 obținut la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal, COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Numele și prenumele candidatului contestatar

Punctajul la PROBA SCRISĂ ca urmare a soluționării contestației REZULTATUL CONTESTAȚIEI la proba scrisă
POPA RAMONA 32,00 RESPINGE CONTESTAȚIA conform prevederilor art.66 lit.b) și c) la H.G.R. nr.611/2008