ANUNŢ INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin pubiicitate

în temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise Titlul executoriu Nr.2420 din 05.04.2019 şi Somaţia Nr. 2421 din 05.04.2019 pe numele S.C. MOROLOR SRL cu domiciliul fiscal în judeţul Brăila, comuna Vădeni, sat Vădeni, strada Emilia Dumitrescu Nr. 315.

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent, respectiv Primăria Comunei Vădeni.

Prezentele acte administrativ-fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 02.05.2019, afişarea efectuându-se concomitent la avizierul şi pe site-ul Primăriei Vădeni.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl puteţi contacta pe domnul Popovici Sorin, la sediul nostru sau la numărul dc telefon 0239.697.664, e-mail: office@vadeni.ro.