Consultarea asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal

Publicul este invitat să transmită oberservații asupra documentelor expuse/ disponibile la sediul Primăriei comunei Vădeni în perioada 24.05.2019 – 18.06.2019.