Comunicat primăria Vădeni

Vă aducem la cunoștință faptul că, în baza dispozițiilor Legii nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza comunei Vădeni, pot depune solicitare pentru desfășurarea activităților sezoniere de către beneficiarii de ajutor social, la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Vădeni.