Anunț P.U.D.

Consultarea asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic de Detaliu

Construire spălătorie camioane 2 posturi și atelier mecanic mici reparații