Raport PUD

Raport încheiat conform Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul…