Anunț promovare – Rusu Narcisa

Organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public: RUSU NARCISA