Rezultat probă scrisă -examen de promovare în grad profesional – compartiment impozite și taxe locale