Concurs de recrutare

Primăria Comunei Vădeni, judeţul Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea celor 3 posturi înființate în cadrul Punctului de informare în comuna Vădeni în scopul valorificării identității locale, corespunzătoare următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, cu normă întreagă.

  • 1 post – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional debutant, fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, cu atribuții de administrator punct informare;
  • 1 post – inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional debutant, fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, cu atribuții de specialist relații publice;
  • 1 post – îngrijitor, studii gimnaziale, cu atribuții de operator curățenie, fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.