PRIMĂRIA COMUNEI VĂDENI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMENAJARE CENTRU DE AGREMENT ÎN COMUNA VĂDENI”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Vădeni, sat Vădeni, str. Piața Agroalimentară, CV 13, P 392 și P 393: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.”