CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILORPRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU

CONSTRUIRE ZONE DE SERVICII, COMERŢ, BIROURI, LOGISTICA SI STATIE MIXTA DE DISTRIBUŢIE CARBRUANTI

Adresa: jud. BraiSa, Comuna Vadeni, extravilan, CF 75497, 70318, 75919

Iniţiator: SC RESIDENTIAL DEVELOPMENT CONSULTING SRL pentru SC BIOTA COM SRL, SC BIOTA DISTRIBUTION SRL si CHELARU STANUTA

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI

Privind: Elaborarea Planului Urbanistic Zonal in perioada: 05.04.2023-02.05.2023

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Mazilu Mihaela

-SC RESIDENTIAL DEVELOPMENT CONSULTING SRL pentru SC BIOTA COM SRL, SC BIOTA DISTRIBUTION SRL si CHELARU STANUTA si Primaria Comunei Vadeni

Observaţiile sunt necesare in vederea stabilirii cerinţelor de elaborare/insusire a documentaţiei de către avizatori. Observaţiile si propunerile pot fi transmise Online la adresa office@vadeni.ro fie in mod direct prin Registratura Primăriei Comunei Vadeni.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

  • etapa pregătitoare • anunţarea intenţiei de elaborare
  • etapa elaborării propunerilor
  • etapa aprobării Planului Urbanistic Zonal