Situații financiare 2020

Mai jos puteți consulta situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală pe anul 2020

SITUATII FINANCIARE 31.03.2020
situații financiare 31.12.2020