Situații financiare 2022

Mai jos puteți consulta situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală pe anul 2022

In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273/2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local