RAPORT ANUAL SNA 2023

RAPORT PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025 LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI VĂDENI ÎN ANUL 2023

Go to Top